diumenge, 23 d’octubre de 2016

Model al.legació al rebut


Adjuntem el model per al rebut. Podeu portar-lo a qualsevol de les associacions veïnals d'Ontinyent o l'associació d'ames de casa.

Model

Model en pdfA LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
Plaça de Manises, núm. 3
46003-ValènciaSr/Sra _________________________________________________, major d’edat, amb DNI _____________________ i domicili a efectes de notificacions en _______________________________________, comparec i, com millor procedisca en Dret,EXPOSE

Que havent-se notificat el DEUTE EN EXECUTIVA, la fotocòpia del qual adjunte, de la “Taxa per prestació del servei de gestió de residus urbans”, coneguda popularment com a “Taxa de reciclatge”, corresponent a l’exercici 2014 i 2015, amb número Identificador_______________________ i ____________________, per import de __________________ euros i que, no estant conforme amb aquesta liquidación per no ser ajustada a dret, interpose el present RECURS DE REPOSICIÓ o, si escau, recurs extraordinari de revisió amb base en les següentsAL·LEGACIONS

PRIMERA. Falta competència material.
Manca de competència material de la Diputació Provincial de València per a aprovar la providència de constrenyiment, atés que el Conveni de Col·laboració existent en matèria tributària subscrit amb el Consorci del Pla Zonal de residus va finalitzar en 2015, i com que no existeix cap nou conveni signat per tots dos, manca de validesa jurídica per a qualsevol actuació realitzada des de la seua finalització i totes les actuacions realitzades per la Diputació de València manquen de la necessària cobertura jurídica que les habilite.

SEGON. Falta de competència territorial.
Manca de competència territorial del Consorci de Residus per a establir tributs que afecten municipis no integrats en aquest, com és el cas d'Ontinyent, no podent el Consorci delegar la gestió tributària d'un municipi no integrant d’aquest, sent nul·les totes les actuacions realitzades per la Diputació per al cobrament d'aquests rebuts.

Per tot açò exposat,

SOL·LICITE que es tinga en compte per presentat aquest escrit i per interposat RECURS DE REPOSICIÓ o, si escau, recurs extraordinari de revisió contra l’aprovació de la providència de constrenyiment i tots els actes posteriors d’execució o aplicació de constrenyiment en les liquidacions assenyalades, acordant-se l’anul·lació de totes les actuacions realitzades deixant sense efecte l’acte administratiu per ser contrari a dret.


A Ontinyent, a ______________________ 2016


Firmat:

dimarts, 11 d’octubre de 2016

XERRADA INFORMATIVA DIVENDRES 14 D'OCTUBRE

Aquest divendres vinent 14 d'octubre parlem sobre què passa amb els rebuts del fem.
Serà a les 19.30 al Centre Cultural Caixa Ontinyent.

S'abordarà que passà amb les notificacions rebudes els últims dies o setmanes per part de molta gent. Són notificacions que corresponen al pagament de la gestió de residus dels exercicis 2.014 i 2.015.

Tal com s'explicarà a la xerrada, dita liquidació no és correcta, així que la plataforma convida a tots a realitzar el recurs que adjuntem.
Els recursos emplenats, tant per aquells que ja han pagat, com pels que no han pagat, es podran dipositar a les bústies de les distintes associacions de veïns i de l'associació d'ames de casa d'Ontinyent. Juntament amb el recurs caldrà adjuntar fotocòpia del rebut corresponent.

Us esperem el divendres per veure perquè i aclarir dubtes.


Ací disponibles còpia dels recursos a utilitzar
dimarts, 17 de maig de 2016

Xerrada informativa 18 de maig

Xerrada informativa de la plataforma per parlar sobre que fem amb els rebuts que s'han enviat dels periodes 2014 i 2015.
Dimecres 18 de maig a les 19.30h al Centre Cultural de Caixa Ontinyent


dissabte, 25 de juliol de 2015

DEL FUTUR QUE VOLEM

Vos deixem ací el discurs d'agraïment de la plataforma per a la recepció dels Premis Roure Valencià a Ontinyent ahir divendres 24 de Juliol


Bona nit a la Sra. Mònica Oltra, Vicepresidenta de la Generalitat, és un honor compartir aquest premi amb vosté.

Bona nit a totes i a tots,

Gràcies al grup polític compromís d'Ontinyent per aquest premi que hui ens entreguen a la Plataforma del Fem de la Vall d'Albaida. Plataforma que la componguem associacions veïnals dels diferents barris i disseminat, ames de casa, empresaris, sindicats, comerciants, i ciutadans de la Vall a títol individual. En nom de tots, els done les gràcies.

Aquest premi, que és un roure, ens representa molt bé pel seu caràcter durador i resistent, com és aquesta plataforma, que durant quasi tres anys, es reuneix cada setmana per lluitar front allò que ens pareix molt injust.

El premi que rebem hui ens dóna energies per a seguir en aquesta lluita que no ha acabat. Encara ens queda molt per fer, i ara tenim l'opció d'aconseguir una gestió més respectuosa amb el medi ambient i la nostra butxaca.

Allò que volem des d'aquesta plataforma és que s’aplicara el nostre Pla de Minimització. Es tracta d'un pla de l'any 98, pioner en matèria de gestió de residus, i molt vigent encara hui. I desenvolupar-lo amb empreses i treballadors i treballadores de la nostra comarca.

I com sempre hem repetit, no volem que cap consorci ens diga com hem de tractar el nostre fem i a més a més, cobrant-nos més del que val.

No és de rebut que en els temps que estem seguim fent forats per a abocar, sense reciclar. No és de rebut que els residus es cremen perjudicant la salut de totes i tots. I no és de rebut que seguim passejant el fem per mig País Valencià per a abocar-lo al forat.

La meta d'aquesta plataforma per al futur dels nostres veïns i veïnes és tindre una planta de tractament com cal a la nostra vall, per a aconseguir reduir, reciclar i reutilitzar, però des de la proximitat.

Però, encara que ara ho tenim més a prop, segueix fent-nos falta eixa col·laboració tan important per a aconseguir-ho i ser un exemple per tot arreu.

Tornem a donar les gràcies a compromís per estar amb nosaltres en aquest camí. Però volem fer una menció especial al Regidor de Medi Ambient, que durant tot aquest temps de lluita i reivindicació ha estat sempre al nostre costat, un membre més de la plataforma. Fran, de tot cor, aquest roure és un trosset teu. Gràcies.
Model d'al.legació per als rebuts del 2015 del COR

Compartim el model d'al·legació per als rebuts de 2015 que s'ha repartit des de l'Ajuntament, per als que necessiteu més d'una còpia o no l'heu rebut a casa. Sols cal emplenar i portar a la Casa de Cultura d'Ontinyent, o a la Diputació en Albaida.dimecres, 20 de maig de 2015

Nous llistats de rebuts del COR no notificats via correu certificat

Pareix que estar en campanya i a 4 dies de les eleccions no és prou per a la Diputació de Rus per a no seguir reclamant el pagament d'una taxa injusta sense haver comprovat prèviament el padró fiscal. De forma que es tornen a publicar al BOP llistats amb una relació de rebuts del COR que no han sigut notificats via correu certificat per diferents motius. 

Busqueu-vos al llistat per comprovar si vos estan notificant d'esta manera. En cas que esteu reflectits a estos llistats, no rebreu la notificació a casa, però esteu en la mateixa situació que la resta, així que també és molt important presentar la al·legació.

La al·legació específica per a estos casos la podeu descarregar, clickant ací per a obtenir el model 6

Des de la plataforma us animem a, a més d'al.legar, no pagar este rebut, però en el cas que ho feu, haureu de posar-se en contacte amb Diputació (a l'anunci s'informa que cal acudir a la direcció Pl. Sant Vicent Ferrer, 3 de València).
En qualsevol cas esteu atents al BOP o al nostre bloc.

Descàrrega dels anuncis ací:
- Anunci del llistat per errades a la direcció fiscal, o per resultar desconegut el destinatari de la carta certificada: BOP 20-05-2015 (3)
- Anunci del llistat per no recollir la notificació de correus: BOP 20-05-2015 (4)
- Altres anuncis: BOP 20-05-2015 (5) i BOP 20-05-2015 (6)